Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 5

Posted by admin on April 18th, 2018
Comments Off

Bezpieczeństwo użytkownika ma ogromne znaczenie; tak więc wskaźniki błędów muszą być bardzo niskie, a zapobieganie nawet kilku błędom ma znaczenie kliniczne. Wykorzystując strategię kontroli, sygnały EMG z natywnie unerwionych mięśni zostały zdekodowane za pomocą algorytmu rozpoznawania wzoru i połączone z danymi z czujników na protezie, aby zinterpretować ruch zamierzonego pacjenta. Spowodowało to obniżenie poziomu błędu z 12,9% do 2,2%. Spodziewaliśmy się zmniejszenia wskaźnika błędu przy użyciu danych EMG z natywnie unerwionych mięśni, ponieważ wszystkie tryby ambicji wymagały aktywacji mięśni kolanowych; jednak byliśmy zaskoczeni wielkością redukcji. …read more

Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 4

Posted by admin on April 18th, 2018
Comments Off

Dokładność klasyfikacji dla tych próbnych ruchów wynosiła odpowiednio 91,0 . 4,7% i 86,8 . 3,0% w amputowanych nie-TMR4. Przekłada się to na poprawę bezwzględnej dokładności odpowiednio o 5,0 punktów procentowych i 5,2 punktów procentowych – i, co ważniejsze, zmniejszenie o 44% i 39% wskaźnika błędu; odkrycia te wskazują, że TMR poprawia kontrolę rozpoznawania wzorców w czasie rzeczywistym. …read more

Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 3

Posted by admin on April 18th, 2018
Comments Off

W osobnej sesji pacjent ukończył 20 powtórzeń obwodu, który obejmował wszystkie tryby ambicji, podczas których naukowiec zdalnie przenosił protezę pomiędzy trybami, gdy stopa dotykała ziemi (kontakt pięty) i został uniesiony w powietrze (odcięcie palca) ), za pomocą bezprzewodowego breloczka. Trzynaście mechanicznych czujników zostało uwzględnionych w mechanicznej konstrukcji protezy (trójosiowy akcelerometr, trzyosiowy żyroskop i czujniki dla obciążenia pionowego, położenia kolana i kostki, momentu obrotowego i prędkości). Dane dotyczące EMG i czujników mechanicznych zostały przetworzone przy użyciu metody klasyfikacji zależnej od fazy przed kontaktem z piętą i przed startem. 7 Do klasyfikacji zakwalifikowano dynamiczną sieć bayesowską.8 Pacjent przebywał swobodnie w laboratorium i ukończył 10 dodatkowych badań. …read more

Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 2

Posted by admin on April 18th, 2018
Comments Off

Jakość sygnałów EMG z pozostałej kończyny pacjenta badano za pomocą EMG o dużej gęstości, który był używany do interpretowania jakości sygnału EMG w amputowanych kończynach górnych po TMR.3 A cylindryczna siatka złożona z 96 elektrod, z centrum odległość między sąsiednimi elektrodami około 25 mm została umieszczona na dystalnej kończynie końcowej. Sygnały EMG zostały zebrane przy użyciu systemu pomiarowego TMS Refa 128 (Twente Medical Systems International), gdy pacjent próbował zginać kolana, rozciąganie kolana, zgięcie podeszwowe kostki i zginanie grzbietowe kostki. Skurcze utrzymywano przez 5 sekund przy średniej intensywności i powtarzano 10 razy. Średni kwadratowy sygnał EMG zmierzony na każdej elektrodzie dla każdego rodzaju skurczu był oznaczony kolorem zgodnie z amplitudą dla jakościowej interpretacji. …read more