Całe zwycięstwo kobiet – czy nie

Fakty o zdrowiu kobiet wygrały z fikcją w czerwcu, kiedy Sąd Najwyższy, nawet bez zbadania motywów legislatury Teksasu, złamał regulacje mające na celu zamknięcie klinik aborcyjnych. Teraz pytanie brzmi, czy fakty dotyczące rozwoju człowieka będą same w sobie wystarczające, aby przezwyciężyć fikcję w tym, co prawdopodobnie będzie następnym frontem w wojnach aborcyjnych: ból płodowy. Whole Woman s Health v. Hellerstedt jest punktem zwrotnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie tylko dlatego, że odwrócił falę w obliczu ponad 300 ograniczeń aborcyjnych wprowadzonych przez legislatury stanowe w ciągu ostatnich 5 lat w pojedynkę.1 Sygnalizował także odświeżającą chęć przetestować uzasadnienie prawne przeciwko jego rzeczywistym skutkom. W kontekście praw reprodukcyjnych kobiet, w szczególności prawa do przerywania ciąży, taka gotowość ma potencjalnie dalekosiężne skutki dla środków, które kolidują z oceną lekarza i relacją między lekarzem a pacjentem, w tym okresami oczekiwania, zakazami stosowania niezbędnych technik i wymaganiami dla niepotrzebnych procedur medycznych.
Twierdząc, że mają na celu ochronę zdrowia kobiet, przeciwnicy prawa do aborcji w Teksasie uchwalili przepisy, które wymagały od lekarzy przyznawania przywilejów w pobliskich szpitalach i wymagały od klinik spełnienia norm przestrzennych i osobowych w zakresie usług chirurgicznych. Decyzja Trybunału zawiera szczegółową krytykę skutków tych ograniczeń w świetle ich uzasadnionego uzasadnienia. Samo przyznanie się do przywilejów spowodowało zamknięcie połowy kliniki w stanie, ograniczając dostęp, podczas gdy – zgodnie z przytoczonymi dowodami – nie udało się w żaden sposób poprawić nadzwyczajnego bezpieczeństwa w przypadku aborcji w Teksasie. Rzeczywiście, odsetek powikłań był tak niski, że lekarze nie przyznawali wystarczającej liczby kobiet co roku, aby kwalifikować się do przyznania przywilejów. Wdrożenie wymagań centrum chirurgicznego (poza wieloma wymaganiami placówek, z którymi już się spotkały kliniki) pozostawiło tylko siedem lub osiem klinik dla całego stanu, bez znaczącej zmiany liczby lub zarządzania powikłaniami.
Jak zauważyła w swojej zgodnej opinii Justice Ruth Bader Ginsburg, wycięcie migdałków, kolonoskopia, chirurgia stomatologiczna w gabinecie i poród są o wiele bardziej niebezpieczne dla pacjentów, ale nie podlegają wymogom chirurgicznym ani wymaganiom wstępnym. Ten kontrast skłonił Trybunał do zbadania prawdziwych motywów stojących za ograniczeniami, ale jego decyzja ograniczyła się do oceny argumentów faktycznych i zbadania równowagi między rzekomymi korzyściami zdrowotnymi a skutkami dostępu.
Odbywa się ożywiona debata na temat tego, ile sądów powinien odkładać na organy ustawodawcze w zakresie informacji faktograficznych, biorąc pod uwagę zasady prawne dotyczące rozdziału władzy i obawy dotyczące wiedzy specjalistycznej lub stronnictwa w obu instytucjach. W 2007 r. Sąd Najwyższy zdawał się sygnalizować niekwestionowaną akceptację faktów i ustaleń prawodawczych, które są często recytowane w celu uzasadnienia prawa, gdy w wyroku w sprawie Gonzales przeciwko Carhart utrzymał ustawę zakazującą stosowania dylatacji i ekstrakcji (D & X) na podstawie ustaleń legislacyjnych (w przeciwieństwie do zeznań medycznych), że procedura nigdy nie jest konieczna, aby chronić zdrowie kobiety.2 Trybunał stwierdził, że ponieważ dowody są mieszane, powinien odroczyć prawodawstwo
[więcej w: dobenox opinie, brodawki mozaikowe, entil ukąszenia ]

Tags: , ,

No Responses to “Całe zwycięstwo kobiet – czy nie”

 1. Marcel says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie kanałowe poznań[...]

 2. Kacper says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

 3. Iwo says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: tabletki przeciwstarzeniu[...]

 4. Marta says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

 5. Dorota says:

  [..] Odniesienie w tekscie do acerola[...]

 6. Elżbieta says:

  Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: brodawki mozaikowe dobenox opinie entil ukąszenia