Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome ad

Najniższa zdolność czucia (0 do 3): 0, zdolność czucia jest normalna; 1, pacjent ma objawy, ale nie ma objawów; 2, pacjent ma znieczulenie lub znieczulenie palców lub stóp; i 3, pacjent ma znieczulenie lub znieczulenie do łokci lub kolan lub gorzej. Najbiedniejszy stan twarzy i opuszki (0 do 3): 0, stan pacjenta jest normalny; 1, pacjent ma niewielkie objawy lub oznaki; 2, pacjent ma umiarkowane osłabienie; i 3, pacjent ma pełny paraliż. Od każdego pacjenta pobierano krew i do trzech próbek kału i kontrolowano. Późniejszy postęp wszystkich pacjentów był monitorowany przez telefon, a ci, którzy nie byli w stanie samodzielnie chodzić pod koniec roku, zostali ponownie zbadani i przetestowani elektrofizjologicznie. Badanie zostało zatwierdzone przez lokalny komitet etyczny.
Dane elektrofizjologiczne i klasyfikacja
Dane elektrofizjologiczne zebrano z notatek przypadków lub z badań nerwowo-przewodzących przeprowadzonych przez jednego z nas. Zostały one przeprowadzone w różnych szpitalach przy użyciu konwencjonalnych technik nagrywania. Z powodu braku jednolitości zebranych danych elektrofizjologicznych oraz faktu, że badania były często niekompletne, klasyfikowaliśmy pacjentów elektrofizjologicznie według trzech kategorii na podstawie ogólnej interpretacji danych. Osiągnęliśmy konsensus po omówieniu klasyfikacji między nami oraz z dwoma doświadczonymi neurofizjologami. Pacjentów zaklasyfikowano jako mających ostrą zapalną poliradikuloneuropatię z demielinizacją, gdy istniały dowody, że przewodzenie było spowolnione lub blokowane w pobliżu lub w przybliżeniu, zgodnie z kryteriami Albersa i wsp. [7]. Obecność zwyrodnienia aksonalnego w połączeniu z ostrą zapalną poliradikuloneuropatią zapalną została stwierdzona, gdy wystąpił albo dodatkowe elektromiograficzne dowody odnerwienia (migotanie lub dodatnie ostre fale) lub kolejne dowody kliniczne utrzymującego się zanikania mięśni, które nie mogą być wyjaśnione przez samo użycie. Pacjentów sklasyfikowano jako mających ostrą neuropatię aksonalną ruchową lub ostrą motoryczną i czuciową neuropatię aksonalną, jeśli występowały elektromiograficzne dowody zwyrodnienia aksonalnego łącznie ze zmniejszeniem o więcej niż 50 procent dolnej granicy amplitud złożonych potencjałów czynnościowych mięśni lub działania nerwu czuciowego potencjały danego laboratorium w obecności normalnych prędkości przewodzenia silnika, dystalnych latencji silnika i minimalnych latencji fal F. Zespół Millera Fishera zdiagnozowano u pacjentów, u których wystąpiła triada ataksji, oftalmoplegii i arefleksji przy braku klinicznie istotnej słabości kończyn.8 Pacjenci, którzy nie byli badani elektrofizjologicznie lub dla których nie było wystarczających dowodów, by ustalić, czy demielinizacja lub zwyrodnienie aksonów było obecne zostały uznane za nieklasyfikowalne elektrofizjologicznie, nawet jeśli kliniczne i wyniki płynu mózgowo-rdzeniowego były zgodne z obecnością zespołu Guillain-Barré.
Badania mikrobiologiczne
Próbki stolca hodowano przez przeniesienie próbek na selektywne podłoże Campylobacter (CCDA, Oxoid) za pomocą wacika i pętli drucianej. Przed posiewem próbki inkubowano również w pożywce wzbogaconej Preston przez 24 do 48 godzin w temperaturze 37 ° C, aby zachęcić do wzrostu w postaci liczby roślin Campylobacter w liczbie zbyt niskiej, aby można je było wykryć przez bezpośrednie zaszczepienie.
[patrz też: wieści wolbromskie, gajdamed, cukromed malbork ]

Tags: , ,

No Responses to “Campylobacter jejuni Infection and Guillain-Barré Syndrome ad”

 1. Stanisław says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 2. Justyna says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psychologia pracy[...]

 3. Klaudia says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

 4. Chicago Blackout says:

  Article marked with the noticed of: żylaki[...]

 5. 3D Waffle says:

  Dieta jest ważna,

Powiązane tematy z artykułem: cukromed malbork gajdamed wieści wolbromskie