Choroby wewnetrzne

Choroby wewnętrzne. Taki sam kształt ma elektrokardiogram w razie bardziej poziomego położenia osi elektrycznej serca. Różnica polega na tym, że w tym położeniu osi załamek T jest we wszystkich trzech odprowadzeniach zwrócony w tę samą stronę, co i zespół komorowy QRS, a więc T jest dodatnie, TII ujemne. Zmiany elektrokardiogramu, charakterystyczne dla przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem, nie zawsze są dobrze wykształcone. Zdarzają się nawet przypadki przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem z elektrokardiogramem prawidłowym i na odwrót typowe zmiany w elektrokardiogramie mogą poprzedzać objawy kliniczne i radiologiczne przerostu z rozszerzeniem lewej komory. Jeżeli cechy elektrokardiograficzne przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem są słabo zaznaczone, to bez uwzględnienia całego obrazu chorobowego często nie podobna orzec, czy elektrokardiogram jest lewo gramem zależnym od bardziej poziomego położenia osi elektrycznej serca, czy też e lektrokardiogramem przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem. Stwierdzenie nadciśnienia tętniczego rozstrzyga to płynie na korzyść przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem. Obniżenie odcinka 5-T nie tylko w pierwszym odprowadzeniu, ale wyraźnie również w drugim odprowadzeniu w przypadkach elektrokardiogramu przerostu lewej komory z jej rozszerzeniem świadczy o jednoczesnym ciężkim uszkodzeniu mięśnia sercowego. [hasła pokrewne: rzucawka porodowa, dieta 2000 kcal dla mężczyzn, taromentin cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dieta 2000 kcal dla mężczyzn rzucawka porodowa taromentin cena