Dzialanie i oddzialywanie

Działanie i oddziaływanie. Przecież jedna jest tylko podstawowa metoda skłonienia człowieka lub milionów ludzi do pożądanego według nas postępowania. Polega ona na wykazaniu, iż to postępowanie zaspokoi ich istniejące już lub przez nas rozbudzone potrzeby. Zatem wiedza o potrzebach przydatna być może każdemu, kto szuka najbardziej zadowalających rozwiązań i najcelniejszych argumentów, każdemu działaczowi, kierownikowi i każdemu wychowawcy w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dla socjologów, wychowawców, działaczy gospodarczych i społecznych niezbędna jest informacja o samych potrzebach, a nie sprawozdanie z zawiłych sporów o terminologię i o ilość źródeł ludzkiej aktywności. Toteż ambicją moją jest dać czytelnikowi nie podręcznik, nie uczoną rozprawę, lecz raczej zbiór pogadanek; chcę podsumować dorobek psychologii potrzeb i wskazać na jej szeroki horyzont, na powiązania z etyką, filozofią i tak zwaną życiową mądrością. Niemni ej parę słów o definicjach i klasyfikacjach jest konieczne dla zaspokojenia potrzeby porządku – bo podobno i taka istnieje – dla uniknięcia nieporozumień i zatargu z recenzentem. DEFINICJE W dziedzinie psychologii, którą się zajmiemy, brak jednolitego słownictwa. Używa się tu takich określeń, jak pobudka postępowania, motor działania, motyw, potrzeba, dyspozycja, tendencja, popęd, instynkt. Spośród tych bliskoznacznych terminów wybrałem potrzebę, ponieważ jest to słowo najdalsze od naukowego żargonu, a jednocześnie operatywne w takich zestawieniach, jak potrzeba psychiczna, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba wartości itp. Pojęcie potrzeby może właśnie przez to, że potoczne jest nieprecyzyjne i wieloznaczne. [hasła pokrewne: wieści wolbromskie, dobenox opinie, miedniczkowe zapalenie nerek ]

Tags: , ,

No Responses to “Dzialanie i oddzialywanie”

  1. Pepper Legs says:

    Profilaktyka to regularne badania

  2. Radosław says:

    Article marked with the noticed of: marketing medyczny[...]

  3. 101 says:

    bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

Powiązane tematy z artykułem: dobenox opinie miedniczkowe zapalenie nerek wieści wolbromskie