Lekcje bezpieczeństwa z Centrum Klinicznego NIH

National Institutes of Health Clinical Centre (NIHCC) ma długą i obszerną listę osiągnięć. Wiele praktyk rozpoczętych w NIHCC na podstawie badań NIH stało się standardem opieki na całym świecie i pod wieloma względami jest to szpital jak żaden inny. Podobnie jak w innych szpitalach, jest on podatny na konkurencyjne priorytety, które mogą prowadzić do uchybień, które zagrażają bezpieczeństwu pacjenta. Ostatnie wydarzenia w ośrodku stanowią ważną lekcję dla pracowników służby zdrowia i liderów na całym świecie. W maju 2015 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) przeprowadził kontrolę Sekcji Rozwoju Farmaceutycznego (PDS) NIHCC i Jednostki domieszki dożylnej NIHCC. Obie jednostki przeprowadzają sterylne i niesterylne przetwarzanie leków w ramach centrum aptek w centrali, a inspekcja została uruchomiona przez skargę pracownika PDS dotyczącą procedur obejmujących sterylne iniekcje. FDA wykryła braki w wyposażeniu, wyposażeniu, standardowych procedurach operacyjnych i szkoleniu personelu. Obecne Dobre Praktyki Wytwarzania, standardy regulacyjne dotyczące produktów farmaceutycznych, nie były rutynowo przestrzegane, ani też PDS nie posiadał programu zapewniającego, że jego personel był dobrze zorientowany w procesach, co oznaczało, że usługi nie spełniały norm regulacyjnych.1 Nie Pacjenci zostali w wyniku tego skrzywdzeni, ale istniało realne ryzyko, że mogą być. Sterylne operacje przetwarzania zostały zawieszone, podczas gdy NIH zatrudnił zewnętrznych konsultantów do przeprowadzenia kompleksowej inspekcji jednostek i utworzył wewnętrzną grupę zadaniową do przeglądu problemów1.
Grupa zadaniowa uznała, że główne przyczyny wymienionych problemów wykraczają poza dział farmacji i dotyczyły kwestii kultury, zgodności i nadzoru 1, która obejmowała NIHCC i programy badawcze. W grudniu 2015 r. Dyrektor NIH Francis Collins wyznaczył interdyscyplinarną grupę roboczą – znaną jako Czerwony Zespół – w celu zbadania operacji NIHCC i przedstawienia zaleceń w celu usprawnienia organizacji, finansowania i zarządzania wewnętrznymi badaniami klinicznymi, które poprawiłyby bezpieczeństwo i jakość pacjenta opieka w zakresie badań klinicznych i działań związanych z badaniami naukowymi. 1
W NIHCC istniały pewne procesy mające na celu nadzór nad jakością i bezpieczeństwem, w tym akredytację Rady Akredytacyjnej ds. Edukacji Medycznej Absolwenta, Stowarzyszenia ds. Akredytacji Programów Ochrony Nauki Humanitarnej, Kolegium Amerykańskich Patologów oraz Komisji Mieszanej. Przed wydarzeniami w 2015 r. Centrum uzyskało ostatnią akredytację Komisji Wspólnej w 2012 r. Jednakże, jako obiekt federalny, NIHCC nie podlega wszystkim regulacjom obowiązującym inne ośrodki badawcze, co może powodować zamieszanie wśród pracowników w związku z tym, które przepisy obowiązują .1 Centrum nie jest zobowiązane do zgłaszania wskaźników wydajności do programu Hospital Centers Centers for Medicare i Medicaid, ale od co najmniej pierwszego kwartału 2014 r. Gromadzi dane na temat niektórych wskaźników – na przykład związanych z National Database of Nursing Quality Indicators (takie jak wskaźniki upadków, odleżyny i infekcje krwi związane z cewnikami centralnymi) oraz wyniki badań ankietowych pacjentów ze szpitalnej oceny konsumenckiej dostawców i systemów opieki zdrowotnej.2
Niemniej jednak, Czerwony Zespół przytoczył wiele problemów, które przyczyniły się do zagrożenia bezpieczeństwa, w tym fragmentaryczne i zdecentralizowane uprawnienia nad operacjami klinicznymi, brak nadzoru, nieodpowiednie systemy raportowania, których nie wszyscy pracownicy mogliby wykorzystać i dla których nie było jasnych działań następczych, brak wiedzy regulacyjnej oraz ewolucja kultury i praktyki, w której bezpieczeństwo pacjentów stopniowo i nieumyślnie stawało się podporządkowane wymogom badań 1.
Głównym zaleceniem Red Team było wzmocnienie kultury i praktyki w zakresie bezpieczeństwa i jakości
[patrz też: tomografia komputerowa zatok warszawa, leki nadcisnieniowe wykaz, opalescencja w moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leki nadcisnieniowe wykaz opalescencja w moczu tomografia komputerowa zatok warszawa