male miesnie sluzace bezposrednio czynnosci glosowej i oddechowej

Są to przeważnie małe mięśnie służące bezpośrednio czynności głosowej i oddechowej. Należą tu: m. pierścieniowo-tarczowy (m. cricothyreoideus) – symetryczny mięsień przyczepiający się do dolnego brzegu płytki chrząstki tarczowatej i górnego brzegu łuku chrząstki pierścieniowatej. Zarówno przyśrodkowa część mięśnia (pars recta), jak i część boczna (pars obliqua) kurcząc się zbliżają do siebie brzegi przednie dwóch największych chrząstek krtaniowych, połączonych symetrycznym stawem tarczowo-pierścieniowym. Bez względu na to, która z dwóch chrząstek w czasie skurczu tych mięśni pozostaje nieruchoma a która ulega przemieszczeniu, wynikiem skurczu jest wydłużenie, a zatem zwiększenie napięcia strun głosowych. M. pierścieniowo-nalewkowy tylny (m. cricoarytaenoideus posterior). [hasła pokrewne: nandrolon cena, stomatolog, dentysta dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dla dzieci nandrolon cena stomatolog