Zawartość moczu

Mocz zawiera mniej niż 0,1 pro mille białka, jeżeli powstaje jedynie zmętnienie bez osadu. Jeżeli np. strąt białkowy zajmuje 1/10 wysokości słupa moczu, czyli mocz zawiera w przybliżeniu 1 pro mille białka, wtedy dla szybkiego dokładnego oznaczenia ilości białka metodą Roberts-Stolnikow-Brandberga sporządza się rozcieńczenie moczu 30-krotne. Jeżeli w tym rozcieńczeniu pierścień w próbie Hellera nastąpi w 2%-3 minuty, to mocz zawiera 0,033.30, więc 0,99 promile białka. Jeżeli natomiast w, tym czasie pierścień nie wytworzy się, to wykonujemy próbę z rozcieńczeniem mniejszym, np. 25-krotnym, jeżeli zaś pierścień wytworzy się wcześniej, to z rozcieńczeniem większym np. 32-krotnym i tak postępując znajdujemy szybko właściwe rozcieńczenie moczu, w którym próba Hellera wypada dodatnio po 2-3 minutach.
Metoda Horsta, opracowana w kierowanej przeze mnie klinice, polega na strącaniu białka kwasem sulfosalicylowym w różnych rozcieńczeniach moczu w zwykłej kalibrowanej probówce. Postępowanie: do probówki 30 ml, kalibrowanej w dziesiętnych ml, wlewa się po 2 ml 20% kwasu sulfosalicylowego i 1-2 kropli kwasu octowego lodowatego a następnie dopełnia do 15 ml wodą wodociągowa. Wody przekroplonej nie należy używać, ponieważ przy obecności globulin w moczu one się strącają i mocz rozcieńczony mętnieje już bez dodatku kwasu sulfosalicylowego. Teraz do probówki dolewa się mocz, najpierw nierozcieńczony a w razie potrzeby rozcieńczony. Wynik odczytuje się w ml płynu, zawartego w probówce, z chwilą pojawienia się dostrzegalnego niezbyt intensywnego zmętnienia moczu (opalescencji) nie ustępującego po dokładnym zmieszaniu całego płynu, zawartego w probówce. Mieszać trzeba bagietką szklaną, nie zaś przez wstrząsanie, by nie wywołać spienienia moczu. Obliczenie ilości białka w moczu w próbowce odbywa się przy pomocy tabeli albo też przez obliczenie rozcieńczenia moczu w danej ilości płynu, zawartego w probówce, i pomnożenie wyniku przez 0,015, tj. przez tę najmniejszą liczbę zawartości białka, w której odczyn na białko z kwasem sulfosalicylowym wypada dodatnio. Oznaczanie wykonuje się o wiele szybciej i łatwiej przy pomocy gotowej tabeli, ponieważ wtenczas odczytuje się tylko ilość płynu w probówce i znając rozcieńczenie moczu natychmiast odczytuje wynik. Używanie tabeli ma nadto tę zaletę, że już podczas badania moczu nierozcieńczonego łatwo orientujemy się, jakie należy przygotować rozcieńczenie moczu dla otrzymania możliwie dokładnego wyniku. [więcej w: stopnie uszkodzenia słuchu, dentysta od dziąseł, przychodnia na andersa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta od dziąseł przychodnia na andersa stopnie uszkodzenia słuchu