MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 3

Obrazy CT przedstawiające ogniskowe lub jednostronne osłabienie szkła naziemnego, ogniskową lub jednostronną retikulację lub nierównomierną deformację szkła naziemnego (<5% płuc) uznano za nieokreślone. Aby ocenić związek pomiędzy genotypem MUC5B a zwłóknieniem płuc, stworzyliśmy dodatkowy podzbiór śródmiąższowych nieprawidłowości płuc, które były ograniczone do osób z architektonicznym zniekształceniem miąższu płucnego, wysoce sugerującymi fibrotyczną chorobę płuc (określone zwłóknienie) 15 (Figura 1B i 1D). Wszystkie jakościowe oceny CT i podtypy nieprawidłowości w płucach zostały wykonane w wyniku konsensusu trzech czytelników, którzy nie byli świadomi dodatkowych informacji specyficznych dla uczestników. Ilościowe pomiary całkowitej pojemności płuc wykonano przy użyciu Airway Inspector (www.airwayinspector.org), narzędzia typu open-source do analizy ilościowej obrazu płuc opartego na tomografii komputerowej, jak opisano wcześniej.16 Analiza statystyczna
Wszystkie analizy uwzględniały związki rodzinne w badaniu Framingham Heart Study z użyciem uogólnionych modeli liniowych, jak opisano wcześniej, 17 i zostały dostosowane do zmiennych towarzyszących, w tym wieku, płci, wskaźnika masy ciała i palenia, jak wskazano. Wszystkie analizy genetyczne zostały wykonane przy użyciu dodatkowego modelu genetycznego.8 Przeprowadziliśmy testy interakcji, aby ocenić, czy wiek, podtyp czynności płuc, czy palenie tytoniu modyfikują związki między genotypem MUC5B a nieprawidłowościami w płucach. Zgłaszane wartości P są dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Thorakowe badania CT
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa uczestników, według stanu śródmiąższowych nieprawidłowości płuc (ILA). Rysunek 2. Rysunek 2. Genotyp MUC5B według statusu anomalii płucnej i grupy wiekowej. Dane od 2633 uczestników z Framingham Heart Study są przedstawione zgodnie z genotypem promotora MUC5B (35705950 G / G, G / T lub T / T), stratyfikowanym przez nieprawidłowy stan płuc i wiek (mniejszy lub równy 50 lat vs. > 50 lat). CT oznacza tomografię komputerową, FHS-MDCT2 Framingham Heart Study Multidetector Computed Tomography 2 i śródmiąższowe nieprawidłowości płuc ILA.
Spośród 2764 uczestników, 2633 (95%) miało zarówno dane genotypowe, jak i CT klatki piersiowej dostępne i zostały włączone do tej analizy. Spośród 2633 skanu CT, które zostały ocenione, 177 (7%) wykazało śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach, 1086 (41%) były nieokreślone, a 1370 (52%) nie miało nieprawidłowości w płucach (Tabela i Figura 2) .18-20 Of 1320 tomografii komputerowej, które zostały ocenione przez co najmniej dwóch czytelników, 902 (68%) było zgodnych. Spośród 418 niezgodnych odczytów 399 (95%) dotyczyło nieokreślonego odczytu, natomiast rozbieżność pomiędzy obecnością lub brakiem nieprawidłowości w płucach wystąpiła u 19 uczestników (5%).
Nieprawidłowości płuc i charakterystyka uczestników
Wyjściową charakterystykę, wraz z porównaniami między uczestnikami badania z śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc, z nieokreślonymi nieprawidłowościami i tymi bez takich zaburzeń, przedstawiono w Tabeli 1
[podobne: entil ukąszenia bydgoszcz, entil ukąszenia poznań, entil ukąszenia ]

Tags: , ,

No Responses to “MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 3”

 1. Toe says:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 2. Błażej says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi dla mężczyzn[...]

 3. Gabriela says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 4. Michalina says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Zabrze[...]

 5. 101 says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: entil ukąszenia iskial plus wortie opinie