MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 4

W porównaniu z uczestnikami bez śródmiąższowych nieprawidłowości płuc, ci, u których stwierdzono takie nieprawidłowości, byli starsi, mieli zwiększone narażenie na dym tytoniowy i częściej zgłaszali przewlekły kaszel i duszność. Chociaż nie zaobserwowano istotnych różnic w pomiarach spirometrycznych pomiędzy trzema grupami, uczestnicy z śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc zmniejszyli miary zdolności dyfuzji tlenku węgla i całkowitej pojemności płuc, w porównaniu z tymi bez takich nieprawidłowości. Na przykład uczestnicy z nieprawidłowościami płuc byli około dwa razy bardziej prawdopodobni niż osoby bez zaburzeń zgłaszania kaszlu i duszności. Miały również względne zmniejszenie o 12% średniej pojemności dyfuzyjnej tlenku węgla i 9% całkowitej pojemności płuc (oba wskaźniki wyrażały jako procent przewidywanej wartości). Ponad połowa uczestników z śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc miała całkowitą pojemność płuc mierzoną przez CT mniejszą niż 80% przewidywanej wartości, co było zgodne z restrykcyjnym deficytem płuc.
MUC5B Genotyp i nieprawidłowości w płucach
Tabela 2. Tabela 2. Związek między śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc a genotypem MUC5B w badaniu Framingham Heart. Częstotliwość mniejszego allelu SNP promotora MUC5B (rs3570950) wynosiła 10,5%, a ten SNP był w równowadze Hardy ego-Weinberga w badaniu Framingham Heart Study. Częstość występowania nieprawidłowości w płucach według kategorii genotypowej przedstawiono na rycinie 2. Dla każdej kopii wariantu MUC5B nastąpił wzrost odsetka populacji, która miała śródmiąższowe nieprawidłowości płuc. W badaniu Framingham Heart, stwierdzono związek między genotypem MUC5B a śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc w skorygowanych modelach, które uwzględniały rodzinne związki i dodatkowe zmienne (Tabela 2). Na przykład, po dostosowaniu dla zmiennych towarzyszących, dla każdej kopii wariantu MUC5B, prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w płucach było 2,8 razy większe niż w przypadku głównego allelu MUC5B (Tabela 2). Warto zauważyć, że nie było istotnego związku między obecnością wariantu MUC5B a skanem, który był nieokreślony dla śródmiąższowych nieprawidłowości płuc (iloraz szans, 1,1; 95% przedział ufności [CI], 0,9 do 1,3; P = 0,44) (dane nie pokazane).
Genotyp MUC5B, nieprawidłowości w płucach i wiek
Istnieją mocne dowody na to, że wiek był związany z nieprawidłowościami śródmiąższowymi płuc (Tabela 1). Na przykład częstość występowania śródmiąższowych nieprawidłowości płuc u uczestników w wieku 50 lat lub młodszych wynosiła 2%. Natomiast częstość występowania takich nieprawidłowości u uczestników badania w wieku powyżej 50 lat wynosiła 9% (ryc. 2)
[hasła pokrewne: kłucie w sercu przy wdechu, gajdamed, zofia wichłacz instagram ]

Tags: , ,

No Responses to “MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 4”

 1. Nel says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prześcieradło jednorazowe[...]

 2. Natasza says:

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

 3. Zuzanna says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapeuta bielsko biała[...]

 4. Scrapper says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: gajdamed kłucie w sercu przy wdechu zofia wichłacz instagram