MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 8

Rozważając wielkość próby, należy zauważyć, że to badanie dotyczy wszystkich uczestników badania Framingham Heart Study, w którym wykonano tomografię klatki piersiowej wolumetrycznej klatki piersiowej. Ponadto, nasze grupy porównawcze są stratyfikowane na podstawie markerów genetycznych, a nasze fenotypy zostały prospektywnie uzyskane przez czytelników, którzy nie byli świadomi żadnych informacji genetycznych lub specyficznych dla pacjenta. Po czwarte, należy zauważyć, że badanie Framingham Heart to ogólna próba populacji dorosłych w przeważającej mierze pochodzenia europejskiego.11 Zalecamy ostrożność przy ekstrapolowaniu naszych odkryć, w szczególności w odniesieniu do genotypu MUC5B, młodszym populacjom i osobom o różnych ekspozycjach środowiskowych lub genetycznych, ponieważ w takich grupach zgłoszone rozpowszechnienie mniejszego allelu rs35705950 było znacznie niższe.9
Ostatecznie, z powodu wzorów powiązań-nierównowagi na chromosomie 11p15.5, nalegamy na ostrożność w interpretowaniu funkcjonalnego znaczenia rs35705950, dopóki nie zostanie przeprowadzona kompleksowa resekwencja tego regionu genomowego i ten wariant można wyraźnie ustalić jako wariant sprawczy.
Nasze badanie pokazuje, że śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach występują u około na 11 osób w wieku 50 lat lub starszych, zgodnie z naszą próbą populacji. Te nieprawidłowości w obrazowaniu są związane z nieprawidłowościami fizjologicznymi, które występują również u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc. Ponadto polimorfizm promotora MUC5B wydaje się identyfikować osoby, które są szczególnie narażone na śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach i obrazujące objawy zwłóknienia płuc, jak to zostało wcześniej opisane u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc lub rodzinnym śródmiąższowym zapaleniem płuc.
[hasła pokrewne: iskial plus, przeziebiony pecherz, ekstubacja ]

Tags: , ,

No Responses to “MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 8”

 1. Teodor says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog Żoliborz[...]

 2. Vagabond Warrior says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 3. Nikola says:

  [..] Cytowany fragment: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[...]

 4. Marcelina says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 5. Damian says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu implanty zielona góra[...]

 6. Krzysztof says:

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

Powiązane tematy z artykułem: ekstubacja iskial plus przeziebiony pecherz