Najogólniej musimy przynajmniej odróznic potrzeby obiektywne od subiektywnych

Najogólniej musimy przynajmniej odróżnić potrzeby obiektywne od subiektywnych. Obiektywne – mówi T. Tomaszewski – to zależność od otoczenia pod jakimkolwiek względem, bo człowiek zależy od wszystkiego czego mu może brakować; w tym sensie powiadamy, że organizm potrzebuje do życia wody. Natomiast potrzeby subiektywne – to zmiany, jakie zachodzą w człowieku, gdy jego potrzeby obiektywne nie są zaspokojone; zmiany te odbijają się w świadomości jako przeżywanie braku dóbr materialnych lub niematerialnych, których posiadanie jest warunkiem życia lub przynajmniej zadowolenia z niego (M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski. ) KLASYFIKACJE Mało precyzyjne są również próby klasyfikacji potrzeb. Najogólniej dzieli się je na biologiczne i społeczne. Biologiczne wynikają wprost z organizmu, społeczne z żądań psychiki uformowanej przez współżycie. Potrzeby biologiczne pochodzą od wewnątrz, istnieją niezależnie od ludzkiego otoczenia, natom iast społeczne pochodzą raczej z zewnątrz i w dużej mierze są przez to otoczenie zdeterminowane. Inni autorzy – i ja z nimi – wolą mówić o potrzebach biologicznych i psychologicznych. Ten drugi podział zachowuje przymiotnik społeczne dla oznaczenia potrzeb grupy, które jednostka może przyjąć za własne. Nawet tak ogólne podziały budzą jednak zastrzeżenia: potrzeby biologiczne i psychiczne (czy społeczne) wzajemnie się warunkują. Sposób przejawiania się, jak również apetyt potrzeb biologicznych zależą między innymi od otoczenia społecznego: w rodzinach grubasów często przyczyną otyłości są nie wrodzone cechy organizmu, lecz nabyty nawyk obżarstwa. Z drugiej strony potrzeby psychiczne są słabe lub silne, spokojne lub gwałtowne nie tylko na skutek kształtującego je działania otoczenia, ale także na skutek psychofizycznych konstytucji – chemii gruczołów, które predysponują jednych do nikłego przeżywania wszystkich potrzeb, a innych do intensywnego. [więcej w: naturalne metody leczenia, lek bez recepty na zapalenie pochwy, taromentin cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na zapalenie pochwy naturalne metody leczenia taromentin cena