Nieraz ten sam przyklad móglby ilustrowac dzialanie paru potrzeb

Nieraz ten sam przykład mógłby ilustrować działanie paru potrzeb. Nieraz to samo postępowanie u tego samego człowieka pochodzi to z tej, to z tamtej potrzeby. Nieuzgodnione i nieprecyzyjne definicje, różne kryteria i zamazane kontury klasyfikacji, a nadto – jak zobaczymy – trudności i niepewności diagnozy to dosyć, by usprawiedliwić często uderzający w psychologię potrzeb zarzut spekulacji i intuicjonizmu. Rzeczywiście daleko tej dziedzinie badań do ścisłości psychologii eksperymentalnej, która np. w ułamkach sekundy oblicza szybkość reakcji pilota. Tylko, że psychologia eksperymentalna niewiele daje wychowawcom, a zgoła nic tym, którzy szukają wskazówek dla swej życiowej taktyki, strategii i filozofii. Przeciwnie psychologia potrzeb. To prawda, że jest mniej naukowa i podejrzanie zależna może właśnie od potrzeb swoich twórców, ale za to wnioski z niej płynące mają bezpośrednie znaczenie dla życiowych postaw i międzyludzkich stosunków. W ARTOŚCIOWANIE Gdy mowa o klasyfikacji, kusi wartościowanie. Pokusa uzasadniona. Wiedząc, jakie potrzeby są kluczowe w strukturze wzajemnych powiązań, wiedzielibyśmy, które zasługują na najpilniejsze studia. Wiedząc, jakie zaspokojenie rozstrzyga o zdrowiu i szczęściu, wiedzielibyśmy, do czego nade wszystko mamy dążyć we własnym życiu i w stosunkach z innymi ludźmi. Niestety, zwyczajem wszystkich pokus i ta prowadzi na manowce. Spróbujmy powiedzieć najprościej. Ważne są te potrzeby, które jako ważne odczuwamy. Ponieważ jednak najsilniej odczuwamy potrzeby niezaspokojone, tego rodzaju subiektywizm prowadziłby do absurdalnego twierdzenia, że najważniejsze są te potrzeby, których zaspokojenie jest najtrudniejsze. [hasła pokrewne: taromentin cena, uszkodzenie łąkotki bocznej, dieta 2000 kcal dla mężczyzn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dieta 2000 kcal dla mężczyzn taromentin cena uszkodzenie łąkotki bocznej