Rzucawka porodowa

Od mocznicy drgawkowej odróżnia rzucawkę porodową brak czynników przyczynowych i obrazu klinicznego, znamiennego dla rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, zwłaszcza zapalenia ostrego, najczęściej powikłanego rozlaną nerczycą. Hiperleukocytoza obojętnochłonna z przesunięciem wzoru krwinek obojętnochłonnych w lewo przemawia za rzucawką porodową. Od mocznicy naczyniowej odróżnia rzucawkę porodową nagłe pojawienie się silnych drgawek, brak objawów stwardnienia naczyń mózgowych oraz hiperleukocytoza obojętnochłonna. Od mocznicy powstającej z niedobory chloru we krwi odróżnia się rzucawkę porodową na tej podstawie, że nie poprzedzają jej bardzo obfite wymioty ani biegunki, które by doprowadziły do wybitnego obniżenia chlorków w krwi. Nadto poziom chlorków w krwi jest w rzucawce prawidłowy. Ciśnienie tętnicze prawidłowe przemawia za mocznicą z utratą chloru krwi. Duże obrzęki, znaczny białkomocz, wałeczki szkliste i ziarniste w moczu są objawami wspólnymi rozlanej nerczycy cierpienia nerkowego ciężarnych. Odróżnić te choroby można po tym, że w cierpieniu nerkowym ciężarnych ciśnienie .tętnicze, zwłaszcza rozkurczowe, jest przeważnie wzmożone. Utrata przytomności, zapalenie brałkomoczowe siatkówek, drgawki i hiperleukocytoza obojętnochłonna wielojądrzasta w krwi przemawiają także za cierpieniem nerkowym ciężarnych. Duże drgawki bywają w rozlanej nerczycy tylko wtedy, jeżeli jest ona powikłana zapaleniem kłębków nerkowych. Od padaczki odróżniają rzucawkę porodową nadciśnienie tętnicze, obrzęki, białkomocz, obecność w osadzie moczu wałeczków, niekiedy także czerwonych krwinek, liiperleukocytoza obojętnochłonna wielojądrzasta w krwi z przesunięciem obrazu według Schillinga lub Arnetha w lewo, czasami zapalenie białkomoczowe siatkówek. Te same objawy odróżniają rzucawkę ciężarnych od padaczki histerycznej (eclampsia hysterica), która zresztą przebiega bez utraty przytomności. Rokowanie w cierpieniu nerkowym ciężarnych powinno być dla ciężarnej zawsze ostrożne, ponieważ w 25-30% przypadków dochodzi do rzucawki, która kończy się· często śmiercią. Zwłaszcza źle rokują: 1) ciśnienie tętnicze, przekraczające 200 mm Hg ; 2) rzucawka w pierwszej połowie ciąży i szczególnie w okresie połogu; 3) częste napady drgawek; 4) znikanie początkowej hiperleukocytozy obojętnochłonnej wiele- jądrzastej. [hasła pokrewne: cysta naskórkowa, nadczynność tarczycy u mężczyzn, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cysta naskórkowa ekstubacja nadczynność tarczycy u mężczyzn