Potrzeby sa wyznacznikiem celów, sila napedowa lub hamujaca ruchu fizycznego i psychicznego

Potrzeby są wyznacznikiem celów, siłą napędową lub hamującą ruchu fizycznego i psychicznego. One dynamizują lub paraliżują grę na gitarze i na boisku, taniec i dyskusję, pracę i walkę. One kryją się za gorliwym szukaniem prawdy i za niedostrzeganiem jej. One wybierają nam obiekty miłości i nienawiści. Aby jemu było dobrze i aby z nim było dobrze to naczelny cel wychowania, to cel każdej pracy nad człowiekiem. Człowiekowi jest dobrze, gdy umie zaspokajać własne potrzeby a z nim jest dobrze, gdy przyczynia się do zaspokajania cudzych. Jednym z zadań wychowawcy i pisarza jest szerzenie wiedzy o potrzebach, o sygnałach ich niedosytu i różnych sposobach zaspokajania. Najsilniej w danym społeczeństwie odczuwane potrzeby decydują o jego kulturze, uczuleniach, typowych skłonnościach i dominujących wartościach. Każdą produkcję i twórczość z jednej strony, każde zapotrzebowanie i konsumpcję z drugiej można rozpatrywać z punktu widzenia kryją cych się za nią, często bardzo złożonych, potrzeb. Niewątpliwa jest też wzajemna zależność między potrzebami (nie tylko materialnymi) a społeczną stratyfikacją: sytuacja danej warstwy czy środowiska sprzyja rozwojowi określonego typu potrzeb i odwrotnie pewien typ potrzeb skłania odczuwających je ludzi do takich, a nie innych przynależności. Toteż nie ma poznania społeczeństwa – jakim było i jakim jest bez zrozumienia hierarchii jego potrzeb wiedza o nich jest pomocna, jeśli nie konieczna, w pracy historyka, ekonomisty i socjologa. Poznanie to właściwy wstęp do działania. Poznanie potrzeb umożliwia przewidywanie reakcji społecznych na słowa i czyny, prawa i rozporządzenia – usprawnia więc działanie na szeroką skalę. [przypisy: czepota puszysta, oligofruktoza, rak podstawnokomórkowy nosa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: czepota puszysta oligofruktoza rak podstawnokomórkowy nosa