Poza tym w okresie przedrzucawkowym

Poza tym w okresie przedrzucawkowym i rzucawkowym stosuje się leczenie takie samo jak w mocznicy drgawkowej. Jeżeli po rozwiązaniu ciąży napady powtarzają się, poleca się domięś- niowe wstrzykiwanie 30 ml siarczanu magnezowego (magnesium suliuricum), w razie potrzeby co 6-8 godzin. Ostatnio pojawiają się . doniesienia o skuteczności w okresie przed- rzucawkowym i rzucawkowym blokady nowokainowejzwoju gwiaździstego lub dolnego zwoju szyjnego nerwu współczulnego z blokadą od 6 do 12 kręgu piersiowego. Blokada nowokainowa zwoju gwiaździstego oraz dolnego szyjnego, za- stosowana w okresie przedrzucawkowym. znosi kurcz naczyń mózgu, usuwa natychmiast bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzrokowe, jednocześnie z tym nieraz obniża na pewien czas nadciśnienie tętnicze. W okresie rzucawkowym tego działania nie uzyskuje się. Natomiast blo- kada nowokainowa na poziomie od 6 do 12 kręgu piersiowego znosząc: kurcz naczyń nerkowych obniża nadciśnienie tętnicze, działa moczopędnie i usuwa drgawki. Toteż poleca się kojarzyć obydwie blokady. Na karmienie oseska mlekiem matczynym nie należy zezwa- lać w przypadkach dużych obrzęków oraz nadciśnienia tętniczego nie ustępujących z usunięciem ciąży, Przeciwwskazanie stanowi także wy- czerpanie matki.
ZAPALENIE MIEDNICZEK NERKOWYCH W CIĄŻY (PYELITIS GRAVIDARUM) Przyczyny i wywód chorobowy. Zapalenie miedniczek nerkowych wikła ciążę dość często, zależnie od kilku czynników. Jak wia- domo, macica ciężarna pochyla się najczęściej w prawo (dextroversio- uteri) a prawy jej brzeg przesuwa się ku tyłowi (dextrotorsio uteri) wskutek obrotu całego narządu dookoła osi pionowej. Zmiany te łatwo wiodą do ucisku prawego moczowodu; który przebiega w miednicy już: W warunkach zwykłych w odległości 1,5 cm od brzegu macicy, Rzadziej ulega uciskowi lewy moczowód. Ponieważ prąd moczu w moczowodach odbywa się pod niewielkim ciśnieniem, przeto nieznaczny już ucisk moczo- wodu zwężający jego światło zwalnia prąd moczu i wywołuje powyżej zwężenia rozszerzenie moczowodu z następowym wodonerczem. Wskutek tych zmian zjadliwość bakterii docierających do miedniczki nerkowej wzrasta tak, iż mogą one wywołać jej zapalenie. Są to najczęściej pałe- czki okrężnicy. Zdaniem jednych bakterie te dostają się do miedniczki nerkowej z przewodu pokarmowego poprzez drogi chłonne lub częściej przez krew. Sprzyja temu rozmnażanie się bakterii w okrężnicy wskutek częstego u ciężarnych zalegania kału w j elicie grubym, w przypadkach zaś zatrucia ciążowego także wskutek zwiotczenia okrężnicy i zwątlenia moczowodu z następowym jego rozszerzeniem. Zakażeniu ulega częściej prawa miedniczka, gdyż naczynia chłonne okrężnicy wstępującej i pra- wej nerki mają ścisłe połączenia. [hasła pokrewne: , olejek makadamia, korekcja wzroku, domowe sposoby na trądzik ]

Tags: , ,

Comments are closed.