Przerost serca ma byc w tych przypadkach sprawa, która wyrównywa uszkodzenie miesnia sercowego

Przerost serca ma być w tych przypadkach sprawą, która wyrównywa uszkodzenie mięśnia sercowego. Zdaniem klinicystów francuskich, ten czynnik jest częstszy niż się przypuszcza. Jego działaniem tłumaczą między innymi przypadki przerostu lewej komory, w których istnieją wyraźne przyczyn tylko dla przerostu prawej komory np. rozedma płuc oraz przypadki przerostu prawej komory z wyraźną przyczyną dla przerostu tylko lewej komory. Omówione czynniki nie wyczerpują prawdopodobnie całokształtu wpływów na serce, które mogą wieść do przerostu serca nawet bez udziału czynnika czysto mechanicznego. Dość tutaj wspomnieć badania Mariana Ostroucha, które dowiodły obecności surowic krwi w przewlekłej niewydolności krążenia składników przyśpiesza tkanek poza ustrojem. Zatem dochodzi się do wniosku, że przerost serca może powstawać wskutek działania wielu czynników, jako odczyn na zwiększone wymagania od serca o charakterze mechanicznym bądź biochem icznym. Takimi czynnikami mogą być zwiększone ciśnienie tętnicze, czynniki chemiczne, np. adrenalina, dwutlenek węgla, zmiany przemiany gazowej mięśnia sercowego, stale przyśpieszona praca serca, np. w nadczynności tarczycy, utajone zakażenia lub zatrucia, wywołujące czynnościową niewydolność serca z następowym wyrównawczym jego przerostem i inne. [patrz też: oligofruktoza, naturalne metody leczenia, cystoskopia boli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cystoskopia boli naturalne metody leczenia oligofruktoza