Rozpoznanie cierpienia nerkowego ciężarnych

Rozpoznanie cierpienia nerkowego ciężarnych opiera się na stwierdzeniu u ciężarnej, przeważnie u pierwiastki, najczęściej w drugiej połowie ciąży, dużych obrzęków, białkomoczu i postaciowych składników nerkowych w osadzie moczu oraz nadciśnienia tętniczego, chociażby w postaci jedynie nadciśnienia średniego. Trzeba jednak przedtem upewnić się, że ciężarna nie przechodziła ostatnio zapalenia migdałków podniebiennych ani innych zakażeń, które by mogły wywołać zapalenie kłębków nerkowych lub nerczycę. Dołączenie się drgawek do powyższego obrazu przemawia za rzucawką. Rozpoznanie różnicowe. Białkomocz u każdej ciężarnej nakazuje dokładnie zebrać wywiady i rozważyć objawy przebytych chorób, by stwierdzić, czy ciężarna nie przechodziła zapalenia kłębków nerkowych oraz nerczycy. W szczególności różnicowanie cierpienia nerkowego- ciężarnych z rozlanym Zapaleniem nerkowym opiera się na następujących danych: objawy kłębków pierwszej Cierpienie nerkowe ciężarnych i rzucawka porodowa: 1. Nie ma czynnika przyczynowego, mogącego wywołać za- palenie kłębków nerkowych. 2. Powstanie choroby w drugiej połowie ciazy, zwłaszcza w okresie porodu. 3. Brak krwiomoczu; co najwyżej w osadzie moczu gdzieniegdzie pojedyncze krwinki czerwone. 4. Białkomocz duży. 5. Wysoki ciężar właściwy moczu. Rozlane zapalenie Kłębków nerkowych mocznica prawdziwa: 1. Wyraźny czynnik przyczynowy, – wywołujący zapalenie kłębków nerkowych. 2. Białkomocz i inne właściwe zapaleniu nerkowych już w połowie ciąży. 3. Czerwone krwinki w moczu, zwłaszcza zaś krwiomocz, widoczny już gołym okiem. 4. Białkomocz mierny a w okresie nerki marskiej tylko ślady białka. 5. Utrata zdolności nerek do zagęszczania moczu. 6. Serce rozmiarów prawidłowych lub przerosłe nieznacznie. 7. Nagły wzrost ciśnienia tętni- czego. 8. Prawidłowy poziom mocznika w krwi. 9. Duże drgawki nagle powstające. 10. Cierpienie nerkowe ciężarnych w poprzednich ciążach. 11. Wyraźny przerost serca. 12. Stale wysokie ciśnienie tętnicze. 13. Wybitna azocica. 14. Duże drgawki bardzo rzadko, jeżeli choroba nie jest po- wikłana rozlaną nerczycą. Powolny rozwój mocznicy, 15. Poprzednie ciąże nie zamącone powikłaniem przez cierpienie nerkowe ciężarnych. [przypisy: cysta naskórkowa, nadczynność tarczycy u mężczyzn, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cysta naskórkowa ekstubacja nadczynność tarczycy u mężczyzn