Teoria Schottmuller’a

Schottmuller odrzuca możliwość zakażenia miedniczek pałeczkami okrężnicy drogą chłonną z przewodu pokarmowego oraz drogą krwi i utrzymuje na podstawie własnych badań, że pałeczki okrężnicy docierają do miedniczki nerkowej z pęcherza moczowego, zatem drogą wstępująca. Prócz ich ruchomości ułatwia to im cofanie się zakażonego moczu z pęcherza do moczowodu i do miedniczki podczas gwałtownych skurczów pęcherza, które spostrzega się w j ego ostrym nieżycie w związku z częstym, silnym parciem na mocz. Dostawszy się do rozszerzonego moczowodu i do miedniczki usadawiają się bakterie tutaj na przekrwionej i rozpulchnionej błonie śluzowej i szybko mnożąc się w zalegającym moczu wywołują zapalenie. Nieprawidłowa budowa miednicy, różnica osobnicza w stosunku wzajemnym macicy i moczowodów, zrosty okołomaciczne, ciąża bliźniacza, nadmiar wód płodowych (hydramnion), współdziałanie innych czynników, jak przeziębienie, wysiłki fizyczne itp. – wszystko to rozstrzyga o powikłaniu ciąży zapaleniem miedniczek nerkowych i o jego przebiegu. Zapalenie miedniczek nerkowych w ciąży bywa częściej u wieloródek w związku prawdopodobnie z częstymi u nich chorobami kobiecymi zmieniającymi prawidłowy stosunek macicy do moczowodów. Zapalenie miedniczek wikła ciążę zazwyczaj w drugiej połowie ciąży i toczy się przeważnie w prawej miedniczce, rzadziej w lewej lub jest obustronna. Objawy zapalenia miedniczek nerkowych w ciąży są takie same jak w nieżytowym zapaleniu miedniczek nerkowych u nieciężarnych. Przebieg choroby jest w przeważnej większości przypadków ostry. Cechuje go gorączka, czasami wysoka, dochodząca nawet do 39-40oC, trwająca czas dłuższy nadto zmiana stanu ogólnego, moczu itd. Przebieg może być jednak także bardzo łagodny. Rozpoznanie. Zapalenie miedniczek nerkowych dość często przeocza się w ciąży albo rozpoznaje się mylnie jako białkomocz ciężarnych lub nieżyt pęcherza moczowego. Rozpoznanie opiera się na tych samych podstawach, jak i rozpoznanie zapalenia miedniczek nerkowych w ogóle. Rokowanie w zapaleniu miedniczek nerkowych dla ciężarnej jest pomyślne, jeżeli sprawa nie wikła się ropnym zapaleniem nerek płodowi przeważnie także nie grozi niebezpieczeństwo, chociaż cza- sami ciąża powikłana .zapaleniem miedniczek nerkowych kończy się po- rodem przedwczesnym. [przypisy: hemofer prolongatum, rzucawka porodowa, naturalne metody leczenia]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hemofer prolongatum naturalne metody leczenia rzucawka porodowa