Skurcz miesnia bocznego

Umocowany wąskim przyczepem do wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowatej a szerokim do górnego bocznego brzegu chrząstki pierścieniowatej, mięsień ten z anatomicznego punktu widzenia powinien być antagonistą poprzedniego mięśnia (m. posticus), Skurcz mięśnia bocznego (m. lateralis) powoduje obrót chrząstki nalewkowatej do wewnątrz i jej obniżenie. Skurcz obu mięśni daje w wyniku przywiedzenie (adductio) strun głosowych i ich obniżenie. M. tarczowo-nalewkowym (m. thyreoarytaenoideus). Jest to mięsień, którego część zewnętrzna (m. thyreoar ytaenoideus externus) jest rozpięta między powierzchnią zewnętrzną płytki chrząstki tarczowatej w okolicy wcięcia tarczowego i powierzchnią boczną chrząstki nalewkowatej, a część wewnętrzna (m. th yreoarytaenoideus internus s. vocalis) pozostaje w ścisłej łączności z włóknami sprężystymi struny głosowej prawdziwej (chorda vocalis). Część pasemek mięśniowych dąży w okolicę fałdu kieszonki krtaniowej tworząc osobny mięsień, tj. mięsień komorowy (m. oeruricularis ). [więcej w: czepota puszysta, taromentin cena, dieta 2000 kcal dla mężczyzn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: czepota puszysta dieta 2000 kcal dla mężczyzn taromentin cena