Slowem, nie potrafimy wykreslic linii podzialu miedzy procesami fizjologicznymi i psychicznymi

Słowem, nie potrafimy wykreślić linii podziału między procesami fizjologicznymi i psychicznymi. H. A. Murray widzi cztery możliwe kryteria podziału potrzeb w zależności od tego: 1) czy są determinowane przez procesy organiczne, czy nie viscerogenne i psychogenne; 2) czy powodują ruch ku czemuś, czy ruch od czegoś – pozytywne i negatywne; 3) czy ujawniają się w słowach i postępowaniu lub tylko w wyobraźni – jawne i utajone; 4) czy człowiek zdaje sobie z nich sprawę, czy nie – świadome i nie uświadomione. Murray pominął popularny – stosowany przez S. Rubinsztejna – podział potrzeb na materialne i duchowe. Jeśli nie uzgodniona jest ogólna klasyfikacja, to cóż dopiero szczegółowa systematyka! Niemal każdy zajmujący się tą dziedziną psycholog sporządza własną listę potrzeb czy zależnie od nomenklatury – popędów lub instynktów. Taka lista może być bardzo krótka – Z. Freud prawie wszystkie zjawiska psychiczne tłumaczy popędem seksualnym – lub może być bardzo długa – Murray wylicza czterdzieści osiem potrzeb, a Bernard rozpoznał aż sto czterdzieści instynktów. Typowym uzasadnieniem podziałów jest powołanie się na obserwacje, ponieważ nie mogłem – wobec braku zgody wśród uczonych znawców przedmiotu – przyjąć żadnej gotowej listy potrzeb psychicznych, bo tylko nimi zajmuję się, a nie chciałem porywać się na tworzenie własnej, ograniczyłem się do posegregowania zebranego materiału w sensowną całość. Tytuły rozdziałów tej książki nie są, więc klasyfikacją, świadczą tylko o tym jakimi potrzebami psychicznymi najbardziej interesują się psycholodzy. Ostatnie zastrzeżenie gdy operujemy takimi pojęciami, jak potrzeba bezpieczeństwa czy potrzeba znaczenia, musimy pamiętać o tym, że są one uogólnieniami obejmującymi całe grupy potrzeb, których granice są zatarte, a współzależności rozliczne. [podobne: iskial plus, kłucie w sercu przy wdechu, ekstubacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Slowem, nie potrafimy wykreslic linii podzialu miedzy procesami fizjologicznymi i psychicznymi”

  1. Midas says:

    Moja babcia ma zaćmę

  2. Breadmaker says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kulturystyka sklep[...]

  3. Natasza says:

    wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

Powiązane tematy z artykułem: ekstubacja iskial plus kłucie w sercu przy wdechu