Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 2

Jakość sygnałów EMG z pozostałej kończyny pacjenta badano za pomocą EMG o dużej gęstości, który był używany do interpretowania jakości sygnału EMG w amputowanych kończynach górnych po TMR.3 A cylindryczna siatka złożona z 96 elektrod, z centrum odległość między sąsiednimi elektrodami około 25 mm została umieszczona na dystalnej kończynie końcowej. Sygnały EMG zostały zebrane przy użyciu systemu pomiarowego TMS Refa 128 (Twente Medical Systems International), gdy pacjent próbował zginać kolana, rozciąganie kolana, zgięcie podeszwowe kostki i zginanie grzbietowe kostki. Skurcze utrzymywano przez 5 sekund przy średniej intensywności i powtarzano 10 razy. Średni kwadratowy sygnał EMG zmierzony na każdej elektrodzie dla każdego rodzaju skurczu był oznaczony kolorem zgodnie z amplitudą dla jakościowej interpretacji. Aby ocenić wkład sygnałów EMG z natywnie unerwionych i chirurgicznie odświeżonych mięśni do automatycznej kontroli protezy, system rozpoznawania wzorców przetestowano w wirtualnym środowisku, w którym pacjent był w pozycji siedzącej.4 Dziesięć bipolarnych elektrod powierzchniowych umieszczono nad ośmioma naturalnie unerwionymi resztkami mięśnie kończyn (proksymalny biceps femoris, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, sartorius, gracilis, adductor magnus i tensor fasciae latae) i dwa reinerwowane segmenty mięśniowe. Pacjent wykonał opisane powyżej ruchy próbne, a także rotację kości udowej (wchodzenie i wychodzenie) oraz rotację piszczeli (wchodzenie i wychodzenie). Zdolność pacjenta do kontrolowania urządzenia wirtualnego w czasie rzeczywistym (tj. Odsetka wykonanych ruchów w teście środowiska wirtualnego) za pomocą systemu rozpoznawania wzorców została porównana z poprzednio zgłoszonymi danymi dotyczącymi czterech osób, które przeszły amputację Operacja TMR (osoby nie będące TMR po amputacji) .4
Ocena kontroli robota za pomocą protezy podczas treningu
Aby zbadać wpływ dodania kontroli EMG podczas różnych działań związanych z chodzeniem, pacjent najpierw nauczył się chodzić z robotyczną protezą, która ma mieć zestaw impedancji (sztywność stawów) dla każdego trybu ambicji, jak opisali nasi współpracownicy z Vanderbilt University .5,6 Noga protetyczna, w tym bateria i wbudowany układ sterowania, ma masę 4,7 kg. Stawy kolanowe i skokowe są uruchamiane w płaszczyźnie strzałkowej za pomocą dwóch silników Maxon EC30 (Maxon Motor). Pacjent nosił gniazdo z naddźwiękowym układem zawieszenia. Podczas 3-godzinnej sesji akomodacyjnej proteza została skonfigurowana w taki sposób, aby pacjent mógł bezpiecznie i wygodnie karetkę w każdym z następujących trybów: chodzenie po równym terenie, chodzenie w górę lub w dół pochylni o nachyleniu 10 stopni, a także wstępowanie lub schodzenie zestaw schodów z wzajemnym chodem
[hasła pokrewne: zofia wichłacz instagram, cukromed malbork, clindacne opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 2”

 1. Toe says:

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 2. Onion King says:

  Article marked with the noticed of: wymiana kryptowalut[...]

 3. Freak says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 4. Guillotine says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wysiłkowe nietrzymanie moczu[...]

 5. Julian says:

  Konieczne jest branie leków

 6. Esquire says:

  Article marked with the noticed of: utrata włosów[...]

 7. Wanda says:

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

Powiązane tematy z artykułem: clindacne opinie cukromed malbork zofia wichłacz instagram