Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 3

W osobnej sesji pacjent ukończył 20 powtórzeń obwodu, który obejmował wszystkie tryby ambicji, podczas których naukowiec zdalnie przenosił protezę pomiędzy trybami, gdy stopa dotykała ziemi (kontakt pięty) i został uniesiony w powietrze (odcięcie palca) ), za pomocą bezprzewodowego breloczka. Trzynaście mechanicznych czujników zostało uwzględnionych w mechanicznej konstrukcji protezy (trójosiowy akcelerometr, trzyosiowy żyroskop i czujniki dla obciążenia pionowego, położenia kolana i kostki, momentu obrotowego i prędkości). Dane dotyczące EMG i czujników mechanicznych zostały przetworzone przy użyciu metody klasyfikacji zależnej od fazy przed kontaktem z piętą i przed startem. 7 Do klasyfikacji zakwalifikowano dynamiczną sieć bayesowską.8 Pacjent przebywał swobodnie w laboratorium i ukończył 10 dodatkowych badań. Obwody, podczas których przejścia między trybami chodu w protezie były wykonywane automatycznie w dwóch warunkach: z wykorzystaniem zarówno danych EMG, jak i danych z czujnika mechanicznego do sterowania protezą i z wykorzystaniem samych danych z czujników mechanicznych do sterowania.
Wyniki
Wzorce EMG po Reinnervation
Ryc. 2. Ryc. 2. Ocena wzorca renesansu mięśniowego. Zdjęcia przedstawiają przedni widok pozostałej kończyny pacjenta z nałożonymi mapami amplitudy sygnału elektromiograficznego (EMG) odpowiadającą wydłużeniu kolana (panel A), zgięciu kolana (panel B), zgięciu grzbietowym w kostce (panel C) i zgięciu podeszwowemu (panel D) . Kolory wskazują poziom aktywności EMG: obszary o wysokiej aktywności EMG, odpowiadające silnym skurczom mięśni, są czerwone; obszary o małej aktywności EMG są niebieskie. Testowanie w czasie rzeczywistym wykazało, że pacjent wykonał ruch szybciej niż u pacjentów po amputowanym przecieku niemianowanym przez TMR4, zarówno dla dwóch stopni swobody (zgięcie podeszwowe i zgięcie grzbietowe, jak i zgięcie i wyprostowanie kolana) (panel E) i cztery stopnie swobody (zgięcie podeszwowe i zgięcie grzbietowe kostki; , zgięcie i wyprostowanie kolana, obrót piszczeli i rotację kości udowej) (panel F). I słupki wskazują odchylenia standardowe.
Nerwowo hamowane mięśnie generowały silne sygnały EMG, szczególnie podczas skurczów odpowiadających ruchom kostki (Figura 2A do 2D). Oznakowaną koaktywację ponownie podtrzymywanych mięśni odnotowano, gdy pacjent wykonywał zgięcie kolana (Figura 2A). Każdy próbowany ruch generował wyraźne wzory sygnałów EMG, co sugerowało, że dokładna kontrola rozpoznawania wzorca była możliwa.
Dokładność klasyfikacji prób wykonywanych przez pacjenta wynosiła 96,0% przy pomocy wirtualnego systemu skonfigurowanego do kontrolowania zgięcia i zgięcia grzbietu kostki oraz zgięcia i wyprostu kolana, a dokładność wynosiła 92,0% przy systemie dodatkowo skonfigurowanym do kontrolowania obrotu piszczeli i rotacji kości udowej.
[patrz też: kłucie w sercu przy wdechu, gajdamed, inessport ]

Tags: , ,

No Responses to “Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 3”

 1. Marianna says:

  [..] Cytowany fragment: sklep ortopedyczny[...]

 2. Natalia says:

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 3. Krzysztof says:

  [..] Cytowany fragment: endermologia warszawa[...]

 4. Cosmo says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: gajdamed inessport kłucie w sercu przy wdechu