Posts Tagged ‘brodawki mozaikowe’

Druga grupa wiezadel

Saturday, September 14th, 2019

Druga grupa więzadeł – to przeważnie szerokie twory błoniaste, bogate we włókna sprężyste wypełniające wolne przestrzenie między dużymi chrząstkami krtani: a) błona gnykowo-tarczowa (membrana byotbyreoidea) jest rozpięta między górnym brzegiem chrząstki tarczowatej z rogami górnymi włącznie a wewnętrzną powierzchnią trzonu i rogów dużych kości gnykowej. Środkowa część tej błony ponad wcięciem chrząstki tarczowatej tworzy więzadło gnykowo-tarczowe środkowe (lig. hyohyreoideum medium), a boczne części rozpięte między końcami tylnych rogów kości gnykowej i rogami górnymi chrząstki tarczowatej – więzadła gnykowo-tarczowe boczne (lig. hyothyreoidea lateralia). Te ostatnie zawierają nieraz dodatkowe podłużne chrząstki; tzw. …read more

Z tego wzgledu pokrywamy natychmiast male ubytki skóry platkarni Reverdina

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Prócz tego robimy opatrunek uciskowy po zgieciu przedramienia pod katem prostym

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Doswiadczenia te przemawiaja równiez za tym, ze prócz czynnika mechanicznego w powstawaniu przerostu serca moga odgrywac role jeszcze inne czynniki

Monday, September 9th, 2019

Doświadczenia te przemawiają również za tym, że prócz czynnika mechanicznego w powstawaniu przerostu serca mogą odgrywać rolę jeszcze inne czynniki. Badania późniejsze rzuciły dalsze światło na, zagadnienie patogenezy przerostu serca, dowiodły one, że równolegle z przyśpieszeniem czynności serca, towarzyszącym większej jego pracy, zwiększa się do pewnych granic także przemiana gazowa w mięśniu sercowym oraz że przemiana gazowa skurczu serca, połączonego z większą pracą, również wzrasta. Ponieważ przerost serca powstaje w warunkach, w których skurcz musi przezwyciężać większe opory lub wykonywać większą pracę, przeto nasuwa się myśl, że istotną przyczyną przerostu serca mogą być Procesy wewnętrzne w mięśniu sercowym, związane z jego przemianą gazową (teoria biochemiczna). Jeżeli przy tym w mięśniu sercowym są zmian) chorobowe, które obniżają przejaw każdego jego skurczu to serce musi dla utrzymania należytej pojemności minutowej zwiększyć swą pracę, a to pociąga za sobą wzrost jego przemiany gazowej. Przyśpieszenie czynności serca oraz zwiększenie ciśnienia krwi podczas pracy mogą również przyczyniać się do rozwoju przerostu przez to, że czynią krążenie w tętnicach wieńcowych żywsze. …read more

W powstawaniu przerostu lewej komory przypisuje sie duza role takze zaburzeniu przemiany materii i oraz czynnosci gruczolów dokrewnych i przewleklym zatruciom

Sunday, September 8th, 2019

W powstawaniu przerostu lewej komory przypisuje się dużą rolę także zaburzeniu przemiany materii i oraz czynności gruczołów dokrewnych i przewlekłym zatruciom. W związku z tym przerost lewej komory spostrzega się u chorych na skazę dnawą, cukrzycę, akromegalię, chorobę Basedowa, również u osób nadużywających napojów alkoholowych itp. Niewątpliwie w tych przypadkach mamy do czynienia z działaniem złożonym, tutaj, bowiem wchodzą w grę nie tylko zaburzenia odżywiania samego mięśnia sercowego, ale i działające nań wpływy pośrednie poprzez zmiany w nerkach, w naczyniach krwionośnych i w innych narządach. Przerost prawej komory powstaje w chorobach narządu oddechowego oraz śródpiersia utrudniających krążenie w płucach. Spostrzega się go w przewlekłym nieżycie oskrzeli, w chorobach przebiegających z zagęszczeniem tkanki płucnej (marskość płuc, duże i długotrwałe wysięki opłucne, guzy śródpiersia itd. …read more

Potrzeby sa wyznacznikiem celów, sila napedowa lub hamujaca ruchu fizycznego i psychicznego

Friday, September 6th, 2019

Potrzeby są wyznacznikiem celów, siłą napędową lub hamującą ruchu fizycznego i psychicznego. One dynamizują lub paraliżują grę na gitarze i na boisku, taniec i dyskusję, pracę i walkę. One kryją się za gorliwym szukaniem prawdy i za niedostrzeganiem jej. One wybierają nam obiekty miłości i nienawiści. Aby jemu było dobrze i aby z nim było dobrze to naczelny cel wychowania, to cel każdej pracy nad człowiekiem. …read more

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 4

Thursday, September 5th, 2019

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz. Wyniki
Badanie próbek
Od września 2007 r. Do marca 2011 r. Do testów na C. …read more

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 3

Thursday, September 5th, 2019

Przeprowadziliśmy sekwencję izolatów powtórzeń o różnych typach sekwencji od tego samego pacjenta, co pozwoliło nam uwzględnić wpływ mieszanych zakażeń i reinfekcji podczas transmisji. Dane były dostępne dla wszystkich pacjentów przebywających na przyjęciach do szpitala, w całym szpitalu oraz w macierzystych okręgach kodowych (28 różnych miejscach) i ogólnych praktykach lekarskich.
Sekwencjonowanie
DNA zostało wyekstrahowane i zsekwencjonowane przy użyciu technologii Illumina.17 Odczyty sekwencji zostały zmapowane do genomu referencyjnego, a pary zasad wywołują w każdej pozycji w genomie, które zostały zidentyfikowane po zastosowaniu filtrowania jakości w celu identyfikacji wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) pomiędzy parami zsekwencjonowanych izolatów i porównaniach filogenetycznych. (Szczegóły dotyczące sekwencjonowania, w tym współczynniki błędów, znajdują się w Dodatku Uzupełniającym.)
Analiza epidemiologiczna
Relacje epidemiologiczne między przypadkami genetycznie powiązanymi zostały sklasyfikowane jako kontakt kontaktowy , jeśli przypadki wystąpiły u dwóch pacjentów, którzy przebywali w tym samym oddziale szpitalnym w tym samym czasie i jeśli okres ten był zgodny z transmisją między pacjentami. …read more

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 9

Wednesday, September 4th, 2019

Pozostała część genetycznie powiązanych przypadków może reprezentować ekspozycję na co najmniej jeden pośredni gospodarz lub źródło, a nie bezpośredni kontakt. Łącznie 45% przypadków miało wystarczającą różnorodność genetyczną (> 10 SNV z poprzednich przypadków), aby reprezentować transmisję pochodzącą ze źródeł innych niż przypadki objawowe, które włączono do badania. Niektórzy pacjenci z genetycznie odmiennymi izolatami mogą nabyć zakażenie C. difficile ze źródeł spoza hrabstwa Oxfordshire, ale biorąc pod uwagę średni wiek pacjentów wynoszący 78 lat, bardziej prawdopodobne jest, że większość organizmów uzyskano od osób bezobjawowych22 lub niektórych innych rezerwuarów środowiskowych. …read more

Wysokoprzepływowe kanaliki nosowe u bardzo wcześniaków po ekstubacji

Monday, September 2nd, 2019

Zastosowanie wysoko przepływowych kaniuli donosowych jest coraz popularniejszą alternatywą dla ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) dla nieinwazyjnego wspomagania oddychania u bardzo wcześniaków (wiek ciążowy, <32 tygodni) po ekstubacji. Jednak brakuje danych dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa takich kaniuli w tej populacji. Metody
W tej wieloośrodkowej, randomizowanej próbie bezinwazyjności, wyznaczyliśmy 303 bardzo przedwcześnie urodzonymi niemowlętami, aby otrzymać leczenie kaniulami donosowymi o wysokim przepływie (5 do 6 litrów na minutę) lub CPAP do nosa (7 cm wody) po ekstubacji. Pierwszorzędowym wynikiem była niewydolność leczenia w ciągu 7 dni. …read more