Posts Tagged ‘gajdamed’

Przerost serca ma byc w tych przypadkach sprawa, która wyrównywa uszkodzenie miesnia sercowego

Monday, September 9th, 2019

Przerost serca ma być w tych przypadkach sprawą, która wyrównywa uszkodzenie mięśnia sercowego. Zdaniem klinicystów francuskich, ten czynnik jest częstszy niż się przypuszcza. Jego działaniem tłumaczą między innymi przypadki przerostu lewej komory, w których istnieją wyraźne przyczyn tylko dla przerostu prawej komory np. rozedma płuc oraz przypadki przerostu prawej komory z wyraźną przyczyną dla przerostu tylko lewej komory. Omówione czynniki nie wyczerpują prawdopodobnie całokształtu wpływów na serce, które mogą wieść do przerostu serca nawet bez udziału czynnika czysto mechanicznego. …read more

Potrzeby sa wyznacznikiem celów, sila napedowa lub hamujaca ruchu fizycznego i psychicznego

Friday, September 6th, 2019

Potrzeby są wyznacznikiem celów, siłą napędową lub hamującą ruchu fizycznego i psychicznego. One dynamizują lub paraliżują grę na gitarze i na boisku, taniec i dyskusję, pracę i walkę. One kryją się za gorliwym szukaniem prawdy i za niedostrzeganiem jej. One wybierają nam obiekty miłości i nienawiści. Aby jemu było dobrze i aby z nim było dobrze to naczelny cel wychowania, to cel każdej pracy nad człowiekiem. …read more

MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 4

Tuesday, September 3rd, 2019

W porównaniu z uczestnikami bez śródmiąższowych nieprawidłowości płuc, ci, u których stwierdzono takie nieprawidłowości, byli starsi, mieli zwiększone narażenie na dym tytoniowy i częściej zgłaszali przewlekły kaszel i duszność. Chociaż nie zaobserwowano istotnych różnic w pomiarach spirometrycznych pomiędzy trzema grupami, uczestnicy z śródmiąższowymi nieprawidłowościami płuc zmniejszyli miary zdolności dyfuzji tlenku węgla i całkowitej pojemności płuc, w porównaniu z tymi bez takich nieprawidłowości. Na przykład uczestnicy z nieprawidłowościami płuc byli około dwa razy bardziej prawdopodobni niż osoby bez zaburzeń zgłaszania kaszlu i duszności. Miały również względne zmniejszenie o 12% średniej pojemności dyfuzyjnej tlenku węgla i 9% całkowitej pojemności płuc (oba wskaźniki wyrażały jako procent przewidywanej wartości). …read more

Wysokoprzepływowe kanaliki nosowe u bardzo wcześniaków po ekstubacji

Monday, September 2nd, 2019

Zastosowanie wysoko przepływowych kaniuli donosowych jest coraz popularniejszą alternatywą dla ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) dla nieinwazyjnego wspomagania oddychania u bardzo wcześniaków (wiek ciążowy, <32 tygodni) po ekstubacji. Jednak brakuje danych dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa takich kaniuli w tej populacji. Metody
W tej wieloośrodkowej, randomizowanej próbie bezinwazyjności, wyznaczyliśmy 303 bardzo przedwcześnie urodzonymi niemowlętami, aby otrzymać leczenie kaniulami donosowymi o wysokim przepływie (5 do 6 litrów na minutę) lub CPAP do nosa (7 cm wody) po ekstubacji. Pierwszorzędowym wynikiem była niewydolność leczenia w ciągu 7 dni. …read more

MUL5B Promotor polimorfizm i śródmiąższowe nieprawidłowości w płucach AD 7

Monday, September 2nd, 2019

Ponadto intrygujące jest porównanie zgłoszonej częstości występowania tych dwóch stanów. Stwierdzono, że idiopatyczne włóknienie płuc występuje w przybliżeniu od 0,002 do 0,04% ogólnej populacji, 10,23-27 występowanie zwiększa się wraz z wiekiem (np. Wiek 45 do 55 lat, 0,02 do 0,04%, . 75 lat, 0,07 do 0,30%) 24 Chociaż częstość występowania śródmiąższowych nieprawidłowości płuc wzrasta wraz z wiekiem, szacunkowe wartości częstości występowania śródmiąższowych nieprawidłowości płuc i określonego zwłóknienia wśród uczestników badania Framingham Heart, którzy byli w wieku powyżej 50 lat, wynosiły 9%. …read more

Rosnąca cena naloksonu – ryzykuje wysiłki na rzecz przedawkowania zgonów cd

Sunday, September 1st, 2019

Po pierwsze, nalokson można było kupić w dużych ilościach, co spowodowałoby stabilne zapotrzebowanie, które mogłoby zmotywować dodatkowe firmy do rozpoczęcia produkcji leków – strategii, która została wykorzystana do produkcji szczepionek. Po drugie, rządy mogą powoływać się na ustawę federalną 28 USC, sekcja 1498, aby zawrzeć umowę z producentem działającym w imieniu Stanów Zjednoczonych i wyprodukować tańsze wersje opatentowanego przez firmę Evzio automatycznego iniektora w zamian za rozsądne opłaty licencyjne – podejście, które było brane pod uwagę przy zakupie cyprofloksacyny podczas zagrożenie wąglikiem w 2001 r.4 Po trzecie, w odpowiedzi na wzrost cen leków generycznych, niektórzy obserwatorzy zaproponowali umożliwienie importu leków generycznych od międzynarodowych producentów, którzy otrzymali zgodę od organów regulacyjnych o standardach porównywalnych z normami FDA, 5 strategia, którą można by nalokson. W dłuższej perspektywie FDA może również oferować zachęty dla dodatkowych firm, aby uzyskać zgodę na sprzedaż standardowych wersji naloksonu, priorytetowo traktując bardziej terminowe zatwierdzanie i rezygnację z opłat za użytkowanie aplikacji, co może wymagać działań kongresowych, ale prawdopodobnie stymulowałoby konkurencję cenową. W przeszłości FDA dyskutowała o zmianie naloksonu na status over-the-counter , 2 o rozmowie, która mogłaby zostać zmieniona, biorąc pod uwagę spodziewane korzyści dla dostępu pacjentów. Względna łatwość uzyskania zezwolenia FDA na leki dostępne bez recepty prawdopodobnie przyciągnąłaby dodatkowych producentów. …read more

Rosnąca cena naloksonu – ryzykuje wysiłki na rzecz przedawkowania zgonów

Sunday, September 1st, 2019

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) najpierw zatwierdziła nalokson w 1971 r. Jako wstrzyknięcie (Narcan) w celu odwrócenia zatrucia opioidami lub przedawkowania. Chociaż wersja markowa została przerwana, generyczne wersje naloksonu są dostępne od 1985 roku, a obecnie zastrzyki są dostępne w dwóch dawkach (0,4 mg na mililitr i mg na mililitr, patrz tabela). W 2014 r. …read more

Szybka ścieżka rozwoju szczepionki Zika – czy jest to możliwe

Sunday, September 1st, 2019

Badania wykazały, że różne konstrukty szczepionek wirusa Zika (ZIKV) generują ochronną odpowiedź immunologiczną u myszy i naczelnych innych niż człowiek, 1,2 i dwóch kandydatów na szczepionki DNA ZIKV weszło do badań bezpieczeństwa ludzi w fazie (numery ClinicalTrials.gov, NCT01099852 i NCT02840487). Rozwój szczepionki ZIKV postępuje szybko dzięki współpracy środowisk akademickich, rządów i przemysłu. Obecne luki w wiedzy związane z właściwościami, epidemiologią i patologią ZIKV zwiększają złożoność rozwoju szczepionek (patrz Tabela 1), ale historyczny sukces w opracowywaniu innych szczepionek przeciwwirusowych sprzyja optymizmowi. Tabela 2. Tabela 2. …read more

Znaczenie i natura pracy lekarzy ad

Sunday, September 1st, 2019

Nasza uwaga jest tak często odwracana od życia, ciał i dusz ludzi powierzonych naszej opiece, że lekarz koncentrujący się na ekranie, a nie pacjent, stał się kulturalnym stereotypem. Ponieważ technologia pozwoliła nam opiekować się pacjentami z dala od łóżka i personelu pielęgniarskiego, dystansowaliśmy się od osobowości, ucieleśnionej tożsamości pacjentów, a także od naszych kolegów, aby wykonywać naszą pracę na komputerze . Ale jaka jest faktyczna praca lekarza. Studenci medycyny wchodzący na oddziały po raz pierwszy rozpoznają dysjunkcję, widząc, że praca lekarzy ma mniej wspólnego z pacjentami, niż sobie wyobrażali. Umiejętności, których nauczyli się na kursach dotyczących diagnostyki fizycznej lub komunikacji, prawdopodobnie nie ulegną poprawie. …read more

Sterowanie robotyczną nogą z dekodowaniem EMG w trybie amputacji z transferami nerwów AD 3

Sunday, September 1st, 2019

W osobnej sesji pacjent ukończył 20 powtórzeń obwodu, który obejmował wszystkie tryby ambicji, podczas których naukowiec zdalnie przenosił protezę pomiędzy trybami, gdy stopa dotykała ziemi (kontakt pięty) i został uniesiony w powietrze (odcięcie palca) ), za pomocą bezprzewodowego breloczka. Trzynaście mechanicznych czujników zostało uwzględnionych w mechanicznej konstrukcji protezy (trójosiowy akcelerometr, trzyosiowy żyroskop i czujniki dla obciążenia pionowego, położenia kolana i kostki, momentu obrotowego i prędkości). Dane dotyczące EMG i czujników mechanicznych zostały przetworzone przy użyciu metody klasyfikacji zależnej od fazy przed kontaktem z piętą i przed startem. 7 Do klasyfikacji zakwalifikowano dynamiczną sieć bayesowską.8 Pacjent przebywał swobodnie w laboratorium i ukończył 10 dodatkowych badań. …read more