U osób mlodych dlugotrwaly przerost serca wiedzie do wypuklenia klatki piersiowej w okolicy sercowej

U osób młodych długotrwały przerost serca wiedzie do wypuklenia klatki piersiowej w okolicy sercowej. Prócz tego, przerost lewej komory objawia się przesunięciem uderzenia koniuszkowego w lewo i ku dołowi oraz w rozlane i oporne. Drugi lewej granicy bezwzględnego stłumienia sercowego lewo. Jeżeli przerost jest duży, to uderzenie koniuszkowe staje się bardziej rozczepiony, czasami jednocześnie rozszczepiony. Przerost prawej komory może wywoływać tętnienie dołka sercowego, wyraźniejsze na wysokości wdechu, zwłaszcza, gdy chory leży na prawym boku. Poprzeczny wymiar bezwzględnego stłumienia sercowego w lewo, a na tętnicy płucnej słychać wzmocnienie drugiego tonu, jeżeli przewodzenie tonów nie ulegnie pogorszeniu, jak to bywa w rozedmie płuc, gdy serce zostaje odsunięte przez rozdęte płuco od przedniej ściany klatki piersiowej. Przerost serca zmienia krzywą elektrokardiograficzną, zależnie od tego, która komora uległa przerostowi. Przerost lewej k omory ma cechy następujące: 1) zespół komorowy QRS duży, o woltażu 1,6 mV i wyżej, skierowany w pierwszym odprowadzeniu ku górze a w trzecim ku dołowi, tak iż zespoły QRS są w tych odprowadzeniach zwrócone w kierunkach przeciwnych 2) zależnie od nieco dłużej trwającego przewodzenia podniet w wydłużonym mięśniu komory zespół komorowy QRS jest nieco rozszerzony czas jego trwania nie przekracza jednak 0,n sekundy 3) zespoły komorowe QRS są poprzedzone załamkami P o ukształtowaniu i czasie trwania prawidłowych 4) odcinek STI leży poniżej linii izoelektrycznej i jest nieco wypukły ku górze zmiana ta jest słabiej zaznaczona w drugim odprowadzeniu 5) załamek T ma kierunek odwrotny niż kierunek zespołu komorowego QRS w tym samym odprowadzeniu, zatem Tr jest ujemne, TII dodatnie. [więcej w: lek bez recepty na zapalenie pochwy, endometrioza w bliźnie po cesarce operacja, usg brzucha kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza w bliźnie po cesarce operacja lek bez recepty na zapalenie pochwy usg brzucha kraków