W rozpoznaniu przerostu dopomaga badanie elektrokardiograficzne

W rozpoznaniu przerostu dopomaga badanie elektrokardiograficzne. Od elektrokardiogramu cechującego skurcze dodatkowe komorowe różni się elektrokardiogram przerostu serca: 1) obecnością załamka P 2) pojawienie się zespołu komorowego we właściwym czasie 3) prawidłowym ukształtowaniem prawidłowym czasem trwania zespołu komorowego oraz 4) brakiem przerwy wyrównawczej. Od elektrokardiogramu w uszkodzeniu ramienia pęczka Paladino Hisa różni się elektrokardiogram przerostu serca: 1) prawidłowym czasem trwania P-Q oraz 2) prawidłowym ukształtowaniem i czasem trwania zespołu komorowego. Rokowanie. Przerost serca przebiega prawie zawsze z uszczupleniem siły zapasowej serca. Toteż nawet w okresie dobrego przystosowania się serca do zadań wydolność przerosłego serca jest zmniejszona. Odżywianie przerosłego serca jest upośledzone, jego, bowiem unaczynienie nie dorównywa przerostowi. Stąd tak często powstają w przerosłym mięśniu sercowym zwyrodnienia. Równ ież unerwienie serca nie nadąża za jego przerostem. Mięsień przerosły jest bardziej pobudliwy, co jest przyczyną tak częstych wtedy zaburzeń miarowości. Toteż na mięsień sercowy przerosły należy patrzeć, jako na mięsień uszkodzony. Przyszłość chorego zależy od choroby podstawowej, stopnia przerostu, jego lokalizacji, stanu krwi i odżywienia chorego oraz od jego warunków społecznych. [więcej w: badania w kierunku celiakii, nadczynność tarczycy u mężczyzn, hiperleukocytoza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku celiakii hiperleukocytoza nadczynność tarczycy u mężczyzn