“Zapalenie białkomoczowe” siatkówek

Zapalenie białkomoczowe siatkówek nie odgrywa większej roli w rokowaniu. Stopień białkomoczu nie ma znaczenia rozstrzygającego: choroba może skończyć się śmiercią pomimo małego białkomoczu i na odwrót zupełnie ustąpić w przypadku dużego białkomoczu. Stopniowe zmniejszanie się nadciśnienia tętniczego średniego pozwala spodziewać się poprawy stanu ciężarnej nawet pomimo nawrotu drgawek i na odwrót utrzymywanie się nadciśnienia średniego po napadzie rzucawki zapowiada nawrót drgawek. Rokowanie dla płodu w okresie dużego nadciśnienia tętniczego, cechującego rzucawkę, jest niepomyślne. Leczenie. U każdej ciężarnej należy badać systematycznie ciśnienie tętnicze, nie wyłączając średniego, a także mocz i śledzić ogólny stan. Najmniejsze już zaburzenia w tych kierunkach nakazują niezwłoczne bezwzględne ułożenie ciężarnej do łóżka i suchą bezsolną dietę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych. Cierpienie nerkowe ciężarnych nie ustępujące pomimo tego postępowania nakazuje chorą rozwiązać. Przerwanie ciąży jest zatem wskazane, jeżeli : 1) obrzęki są bardzo duże i uporczywe; 2) nadciśnienie tętnicze nadal się utrzymuje a tym bardziej jeżeli wzrasta; 3) rozwija się stan przed rzucawkowy ; 4) powstają drgawki. Wprawdzie zdarzają się przypadki samowyleczenia się drgawek porodowych, tak iż w dalszym ciągu ciąży oraz w okresie porodu i połogu czuje się ciężarna zupełnie dobrze, obrzęki znikają, nadciśnienie tętnicze i białkomocz ustępują, lecz na takie zejście choroby liczyć nie można, bo nie da się ono z góry przewidzieć. Przerywając ciążę trzeba pamiętać, że nawet nieznaczne resztki jaja w macicy mogą być źródłem drgawek porodowych. Trzeba zatem w każ-dym przypadku drgawek w połogu dokładnie zbadać macicę i usunąć wszelkie resztki jaja. [podobne: nandrolon cena, nadczynność tarczycy u mężczyzn, dentysta Białystok]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ekstubacja nadczynność tarczycy u mężczyzn nandrolon cena