Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 10

Kłopoty z objawami pacjentów mogą odgrywać istotną rolę w zmniejszeniu zapadalności na infekcję C. difficile w regionie w ciągu ostatnich 5 lat. Opierając się na tej możliwości, stosowanie fluorochinolonów i cefalosporyn zmniejszyło się znacząco w latach 2007-2010 w leczeniu 12 603 brytyjskich pacjentów z zakażeniem C. difficile, których przypadki zgłoszono do sieci znakowania C. difficile.29 Według ostatniego raportu rządu Zjednoczonego Królestwa, częstość stosowania fluorochinolonów i cefalosporyn spadła w 175 angielskich szpitalach w latach 2006-2009. W podobnym okresie w ograniczonym okresie obowiązywał aktywny zakaz przepisywania fluorochinolonów i cefalosporyn w szkockim szpitalu o pojemności 450 łóżek, bez żadnych innych zmian w procedurach kontroli zakażeń. przy względnej redukcji o 77% w częstości występowania zakażenia C. difficile. 31 Dane z badania symulacyjnego sugerują również, że zmniejszenie podatności narażonych pacjentów na infekcje może być bardziej skuteczne w zmniejszaniu częstości występowania niż obniżanie szybkości transmisji.32 Interwencje mające na celu zapobieganie wtórnym przypadkom w naszych szpitalach od 2007 r. (Tabela S1 w dodatkowym dodatku) może leżeć u podstaw znacznie większy spadek liczby genetycznie powiązanych przypadków związanych ze kontaktem ze szpitalem, w szczególności spowodowanych przez ST1 / NAP1 / 027, w porównaniu z przypadkami niezwiązanymi ze szpitalnym kontaktem. Genotypowanie i sekwencjonowanie przeprowadzono retrospektywnie, więc te badania nie miały wpływu na praktykę kliniczną ani kontrolę zakażenia. Znaczne spadki częstości występowania tego szczepu epidemicznego w Anglii zostały ostatnio opisane i uważa się, że są one wynikiem ukierunkowanych środków zapobiegania zakażeniom29. Alternatywnie, ST1 / NAP1 / 027 mogło odmówić niezależnie od wysiłków związanych z kontrolą zakażenia, jak zaobserwowano ze szczepami opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), 33 prawdopodobnie ze względu na zmiany wytrzymałości szczepu, odporność gospodarza lub zmiany w zastosowaniu przeciwbakteryjnym w połączeniu z antybiotykoopornością swoistą dla szczepu.34 Niezmienna częstość występowania możliwych przypadków wtórnych bez połączenia szpitalnego jest ciągłe wyzwanie. Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Ustaliliśmy początkowe przypadki na podstawie testu immunoenzymatycznego, który ma ograniczoną czułość. Jednak wiele próbek było dostępnych od wielu pacjentów podczas badania.35 Jeśli brakujące przypadki (mniejszość) zostały pominięte losowo, nasze szacunki różnorodności i tendencji w genetycznie powiązanych i odrębnych przypadkach prawdopodobnie będą solidne. Bardziej czuły lub dwuetapowy test może również identyfikować nosiciele C. difficile z biegunką, którzy reprezentują inne możliwe źródło transmisji36. Zegar molekularny, który był używany do oceny potencjalnych transmisji, jest przybliżeniem, szczególnie, że wskaźniki mutacji między rozmnażającymi się postaciami wegetatywnymi mogą być różny od takich wskaźników wśród zarodników
[podobne: clindacne opinie, dyliżans bus, ekstubacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 10”

 1. Crash Override says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 2. Dropkick says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bio żywność[...]

 3. Vanessa says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 4. Pluto says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Warszawa USG ciąży[...]

 5. Antonina says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

Powiązane tematy z artykułem: clindacne opinie dyliżans bus ekstubacja